(၁၇)ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဥ် (အစ/အဆုံး ) ..

(၁၇)ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဥ် (အစ/အဆုံး )

သိန်းတစ်သောင်းငါးထောင်ဆု

ည ၈၅၃၀၉၅

သိန်းတစ်သောင်းဆု

ဖ ၇၈၇၃၅၄

သိန်းငါးထောင်ဆု

ဃ ၈၄၇၉၃၀

ဓ ၄၀၆၈၂၀

သိန်နှစ်ထောင်ဆု

ဍ ၂၆၆၀၈၇

မ ၈၁၈၅၄၉

ဇ ၈၈၇၅၁၀

ဌ ၃၂၀၀၁၈

ဝ ၅၇၉၁၉၇

သိန်တစ်ထောင်ဆု

ဍ ၆၀၈၃၁၉

ဝ ၁၂၀၃၆၄

ဌ ၁၄၄၁၆၅

ကဃ ၈၉၈၃၅၀

ယ ၅၅၄၅၉၀

ဆ ၃၅၆၉၁၀

ဂ ၃၉၄၃၂၅

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ(၃)သိန်းဆု အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်း (၅) လုံးအစဥ်လိုက်တူရမယ်

ကင ၃၈၇၂၀

ဎ ၆၆၆၉၀

ဓ ၈၀၇၉၅

ယ ၅၄၇၇၁

ဃ ၉၄၇၈၄

ထ ၁၀၁၇၆

ရ ၆၆၈၄၃

ကခ ၄၅၆၈၂

ဆ ၉၉၅၂၅

လ ၁၆၃၈၂

ဂ ၇၉၂၆၂

ပ ၉၉၄၅၆

အ ၅၀၁၁၇

သ ၂၈၃၇၃

စ ၆၈၄၈၈

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ(၂)သိန်းဆု အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်း (၄) လုံးအစဥ်လိုက်တူရမယ်

ဗ ၉၃၁၇

ကဂ ၆၁၈၄

ဗ ၄၅၆၈

ကခ ၃၂၄၈

ည ၆၅၅၄

မ ၇၆၁၆

ဠ ၅၂၅၈

လ ၅၉၉၂

ဝ ၄၁၄၂

ဃ ၂၁၀၇

ဋ ၂၄၃၇

ဝ ၆၅၈၀

ဇ ၆၆၉၅

ဟ ၂၂၁၃

ကဃ ၉၁၈၉

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ(၁)သိန်းဆု အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်း (၃) လုံးအစဥ်လိုက်တူရမယ်

သ ၁၉၀

ဓ ၅၀၄

ဂ ၃၉၈

သ ၅၆၃

က ၈၁၆

ကဃ ၉၈၃

ရ ၉၈၁

ပ ၄၉၈

ဎ ၅၄၉

ဏ ၄၀၈

ကခ ၃၆၂

ကင ၈၁၀

ဏ ၅၈၁

ကခ ၁၈၈

စျ ၇၀၂

ဋ ၆၉၅

ထ ၁၄၈

ဋ ၂၄၃

ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ(၅)သောင်းဆု အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်း (၂) လုံးအစဥ်လိုက်တူရမယ်

ဟ ၉၂

စ ၂၉

စျ ၁၄

ဂ ၈၈

ဆ ၄၂

ကက ၈၁

ဘ ၅၇

ဓ ၉၅

ဌ ၇၁

ဌ ၈၅

ကဃ ၅၅

လ ၆၄

ကဂ ၁၈

သ ၉၉

ယ ၃၂

ည ၆၁

င ၁၃

ဓ ၃၆

ခြင်းဖြင့်အများထီတိုက်နိုင်ပါပြီ ပေါင်းချုပ်ဖြင့်ပြန်တိုက်ပါ

ထီဖွင့်ပွဲမပြီးသေးပါ ဆက်လက်ပြီးဖော်ပြသွားပေးပါမည်

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*